Att tänka på

Att tänka på innan vi kommer..

Elektricitet behövs endast i de fall gärdesgården skall gå över berg och vi måste borra för att fästa störarna. I dessa fall är det bra om eluttag finns att tillgå som nås med förlängningskabel. Finns inte el på platsen för borrning kan vi ta med oss elverk om vi informerats om detta.
Korta, fristående 'snuttar' av gärdesgård (under 2 meter) kan om underlaget inte är gynnsamt tendera att bli rangliga och bör undvikas.
Gammal gärdesgård, som skall bytas ut, rivs av kund innan vi kommer för att montera den nya. Rivning av gammal gärdsgård kan även ordnas enl överenskommelse.
Eventuell röjning av högt gräs, buskar och sly samt även ev trädfällning bör ha ombesörjts av kund innan vi kommer. Allt för att vi skall kunna jobba så obehindrat som möjligt och leverera det resultat som du förväntar dig.