Gärdsgård historia

Man har hittat rester av gärdesgårdar från 1000-talet.

Det äldsta kända arkeologiska fyndet av gärdesgård, (gärdsgård, gärsgård, hägn) enligt wikipedia har gjorts i Leksand i Dalarna där man hittat rester av gärdesgårdar från 1000-talet.
Vid Sekelskiftet skulle enligt vissa beräkningar den sammanlagda gärdesgård stängselen i landet räcka ca 14 varv runt jorden.

Från början användes gärdesgårdarna för att stänga ute djuren från slåtterängar och sädesodlingar. Sedan
övergick det i slutet av 1800-talet till att stänga in betesdjuren istället för att stänga ute dem.Vanligaste gärdesgård typerna är långgärdesgård och kortgärdesgård, den senare vanligast längst i söder och långgärdesgården vanligast i mellan Sverige och uppåt.

Gran är det vanligaste materialet i gärdesgårdsstaket följt av en. Gärdesgårdarna bands från början av hank av gran, men sedan övergick man mer till vidjor av gran, under en viss tid var det också modernt med ståltråd. Numera är vidjan vanligast i dekorativt uppsatta eller kulturhistoriskt uppsatta gärdesgårdar. Idag pryder gärdesgårdar allt från hembygdsgårdar, fritidshus till villaträdgårdar.

Källor: Gärsgår´n i vårt landskap, Wikipedia mm.