Så här går det till

Erfarenhet och skicklighet ger ett fantastiskt resultat


Bokning

Du anger på några meter när hur lång gärdesgård du önskar.
Vi kommer överens om en tid som passar dig, vanligtvis har vi sällan mer än en månads väntetid. Du kan alltid avboka eller ändra en uppgjord tid men det är bra om du säger till inom rimlig tid innan. Vi kan ibland även komma på en helg om inget annat fungerar för dig.
Om du omöjligt kan vara på plats när jobbet är planerat så kan vi sköta det hela på egen hand
bara vi fått ordentliga anvisningar om vart gärdesgården skall vara.

Förberedelser

Vi hämtar det huggna och handkvistade gärdesgårdsvirket i skogen där det ligger upplagt vid väg av våra duktiga huggare som vi samarbetat med under lång tid och som vi vet förser oss med det bästa virket.
Väl hemma så kapar vi till och spetsar störarna därefter bränns de för bästa hållbarhet.
Färska granvidjor hämtas varje helg inför kommande veckas jobb.

Ankomst

Vi dyker alltid upp på avtalad dag om inget annat angetts och vi meddelar alltid eventuella förseningar i förväg. Många anser att hantverkare gör som dom vill och kommer när det passar men vi anser att våra kunder har bättre saker att göra än att vänta.
Ibland kan det vara en lång resa för att komma fram till dig och vi meddelar alltid om något
oförutsett inträffat. Väl framme hos dig är det bra om uppställningsplats för långt fordon med släp finns helst inom 50 meter eller mindre från någon del av gärdesgårdens sträckning.
Är det trångt kan vi koppla av släpet och köra bort bilen.

Etablering

Vi kommer överens om hur gärdesgårdens sträckning skall se ut och vart det är lämpligast att anlägga den. Ibland kan närheten till diken, markbeskaffenhet och andra faktorer ha inverkan på gärdesgårdens stabilitet och livslängd. Vi sätter upp ett sträcksnöre precis i linjen för gärdesgården och du får alltid godkänna att linjen är rätt dragen.

Jobbet

Allt jobb sker med handkraft och utförs enligt gamla beprövade metoder. Vi spettar ner störarna för hand och binder med smidiga granvidjor. Vanligtvis börjar man på den högsta punkten (om sådan finns) och lägger slanorna så att de lutar med markens lutning.
En person binder ca 15-35 meter färdig gärdesgård på en heldag beroende på väderlek, terräng och markbeskaffenhet.